Your position: Root »Home

The ViTP Transport Management

[Translate to English]

Cổng thông tin vận tải hàng hóa Việt nam, ViTransPortal viết tắt từ Vietnam Transport Portal, cung cấp 3 sản phẩm chính bao gồm Sàn giao dịch vận tải, Quản lý vận tải và Tối ưu hóa vận tải. Sản phẩm Quản lý vận tải mà quý vị đang có đây giúp cho các doanh nghiệp quản lý trực tuyến được mọi hoạt động kinh doanh vân tải của mình.

Để sử dụng sản phẩm Quản lý vận tải, trước tiên doanh nghiệp vận tải cần thiết lập một số mặc định chung để sử dụng về sau này. Sau đấy, tùy theo từng nhóm người sử dụng khi đăng nhập vào thì các chức năng quản lý và sử dụng tương ứng sẽ được hiện ra. Ví dụ như những người quản lý nhân sự thì có thể quản lý nhân sự nhưng sẽ không liên quan đến việc điều vận xe. Nguyên tắc chia chức năng quản lý và sử dụng tới các nhóm người sử dụng được áp dụng triệt để trong phần mềm này.

Một trong những chức năng chính trong quản lý kinh doanh vận tải là quản lý các lịch hẹn lịch điều vận. Mục quản lý các lịch làm việc được chúng tôi phát triển và tích ứng tại đây. Các địa chỉ với định vị GPS cũng được quản lý nhằm giúp cho bộ phận điều vận nhanh chóng lập hành trình vận tải trên bản đồ trực tuyến.

Trong khuôn khổ ngắn gọn của lời giới thiệu này chúng tôi không thể giới thiệu phần mềm này chi tiết tại đây được. Để thiết lập và sử dụng phần mềm này quý vị hãy làm theo cuốn sách hướng dẫn sử dụng chúng tôi đã lập ra. Với mong muốn phần mềm này sẽ thật sự hữu ích trong công tác quản lý kinh doanh vận tải, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp sử dụng tích cực đóng góp ý kiến để chúng tôi cải tiến và tiến tới hoàn thiện phần mềm Quản lý vận tải này.

Trân trọng cảm ơn quý vị,

 

Ban điều hành ViTP

 

 

Where we are?

Last Update: 17/06/2014